"ΜΠΑΜ ΜΠΟΥΜ ΠΙΣΤΟΛΙΕΣ" "ΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΜΟΥ ΕΛΑ" "ARAPI GAZEL UŞAK"
  Singer: Roza Eskenazi
Oud/oudola: Agapios Tomboulis
Lyra or Violin: Lambros Leonaridhis
Singer: Roza Eskenazi
Oud/oudola: Agapios Tomboulis
Lyra or Violin: Lambros Leonaridhis
Clarinet: Giorgios Anestopoulos
Singer: Roza Eskenazi
Oud/oudola: Agapios Tomboulis
Lyra or Violin: Lambros Leonaridhis
       
  Μπαμ - μπουμ πιστολιές
πιστολιές και κουμπουριές,
άϊντε βρε, καίγεται ο Μπασμά Χανές.
 
_ Ώπλες, γιάλα, ώπλες!
_ Άϊντα, ώπα! Γεια σου, Μήτσο Μανήσαλη, ώπα!
_ Ωπ, ώπλες, γιάλα, ωπ!
(Σ)αν σε βλέπω Δημητρούλα,
ευθύς μου πιάνει μια τρεμούλα
και σαν βόμβα ατομική,
χάνω φως και λογική.
 
Έλα, αχ, έλα, έλα
έλα Δημητρούλα μ'έλα,
στ'άψε σβύσε θα σε πάρω,
με παπά και με κουμπάρο.
Έλα Δημτρούλα μ' έλα,
πριν μου έρθει καμμιά τρέλα.